REGULAMENTUL DE VOT

al Asociației Medicilor de Familie Cluj

adoptat in Adunarea Generala din 28 noiembrie 2019

Dispoziţii generale

 

 • toţi medicii de familie membri cotizanți în Asociația Medicilor de Familie Cluj (AMFC), cu cotizația achitată integral pe anul in curs, pot candida la orice funcție eligibilă din Comitetul de Directie;
 • la şedința de alegeri îşi pot exprima votul doar membrii prezenți, cu cotizația achitată la zi, fiind interzisă procedura de votare prin delegare;
 • fiecare membru prezent al AMFC, inclusiv preşedintele, are dreptul la un singur vot;
 • alegerile pentru toate functiile se vor face concomitent, folosindu-se buletine de vot diferit colorate pentru fiecare functie. Numararea voturilor se va face respectand ordinea:

1.Preşedinte

2.Vicepreşedinți

3.Secretar

4.Trezorier

 

Biroul electoral

Biroul electoral este alcătuit din: preşedinte, secretar şi 3 membri, desemnați în Adunarea Generală (AG) a membrilor asociaței dintre medicii de familie membri cotizanți ai AMFC, care nu fac parte din Comitetul de Direcție al AMFC şi care nu îşi exprimă intenția de a candida pentru una din funcțiile eligibile. Biroul electoral poate lua decizii doar în prezența a minim 3 membri. Deciziile vor fi semnate de către președinte și secretar. Întreaga activitate a Biroului electoral va fi consemnată înprocese-verbale, semnate de toți membrii Biroului electoral prezenți.

Activitatea biroului electoral începe cu cel putin 30 de zile înaintea datei alegerilor şi se încheie după validarea rezultatelor alegerilor şi constă în:

 • stabilește forma Declarației de candidatură
 • înregistrează şi validează candidaturile;
 • informează membrii AMFC despre candidaturile depuse şi validate;
 • stabileşte formatul buletinelor de vot;
 • supraveghează corectitudinea desfăşurării alegerilor;
 • validează, numără şi centralizează buletinele de vot;
 • stabileşte, dacă este necesar, respectiv, organizează turul al doilea de alegeri;
 • prezintă Comitetului de Direcție spre validare rezultatele alegerilor;

Biroul electoral va avea ştampilă proprie. Amprenta ştampilei va conține sintagma: “Alegeri AMFC”.

 

Calendarul alegerilor

 

Calendarul electoral se stabileşte de regulă în cadrul şedinței AG de către membri prezenți la AG. Data alegerilor și perioada de depunere a candidaturilor va fi stabilita între 30 – 90 de zile calendaristice după anunțarea alegerilor în cadrul ședinței AG.

Termenul de depunere a candidaturilor este de 15 zile calendaristice de la data şedinței de stabilire a datei alegerilor. Biroul electoral verifică candidaturile depuse și informează candidatul despre validarea sau respingerea candidaturii în termen de cinci zile lucratoare. Modalitatea de comunicare a deciziei Biroului electoral este prin email, comunicat de candidat la înscrierea pe listele de candidați. Împotriva deciziei de respingere a candidaturii, candidatul poate depune contestație în termen de 48 de ore de la comunicare, alături de care va depune dovezile că îndeplinește condițiile pentru a candida la o funcție în Comitetul de Direcție al AMFC. Contestația se depune la secretariatul AMFC sau prin email. Biroul Electoral se pronunță asupra contestației în termen de 48 de ore de la înregistrarea contestației.

Cu cel puțin 3 zile anterior primului tur de alegeri, Biroul Electoral face publică, prin afișarea la sediu, pe site-ul AMFC sau prin mail trimis  membrilor cotizanti, lista finală a candidaților admiși și funcțiile pentru care candidează.

Daca nu se intruneste cvorum in AG la primul tur, in termen de maximum 30 de zile se organizeaza turul 2 de alegeri. La turul 2, alegerile se validează indiferent de numărul de electori.

 

Candidaţii

 

Pentru a candida la funcțiile eligibile din Comitetul de Direcție, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să fie medic specialist sau primar de medicină de familie
 • să fie membru cotizant al AMFC, cu cotizația achitată integral pe anul in curs
 • să nu fi suferit sancțiuni disciplinare din partea Colegiului Medicilor din România, în ultimii 3 ani  
 • să depună la secretariatul AMFC, în orarul și în perioada comunicată pentru depunerea candidaturilor următoarele documente:
 • Declarație de candidatură, cu specificarea funcției/funcțiilor pentru care candidează;
 • CV;
 • Proiect de management
 • Dovada plății cotizației.

Dosarul de candidatură se va înregistra la secretariatul AMF Cluj

 

Buletinele de vot

 

După stabilirea listelor finale de candidați, Biroul electoral va stabili forma buletinelor de vot pentru fiecare funcție pentru care se candidează. Un exemplar anulat prin semnătura președintelui și a secretarului Biroului Electoral va fi afișat ca model în ziua AG de alegeri.

Se vor tipări buletine de vot separate pentru alegerea preşedintelui, a vicepreşedinților, a secretarului şi trezorierului. Buletinele de vot fi semnate de președintele și secretarul Biroului electoral și vor fi ştampilate cu ştampila biroului electoral.

Pe buletinul de vot vor fi trecute şi numerotate în ordine alfabetică numele candidaților pentru funcțiile respective.

Buletinele de vot se declară valide dacă îndeplinesc următoarele conditii:

 • are forma stabilită de Biroul electoral,
 • poartă semnătura președintelui și secretarului Biroului electoral și sunt ștampilate cu ștampila biroului.;
 • buletinele pentru preşedinte au numărul de ordine a unui singur candidat încercuit, iar restul numelor barate;
 • buletinele pentru vicepreşedinți au încercuite numerele de ordine a doi candidați, iar restul numelor barate;
 • buletinele pentru secretar au încercuite numerele de ordine a unui singur candidat iar restul numelor barate;
 • buletinele pentru trezorier au încercuite numărul de ordine a unui singur candidat, iar restul numelor barate.

Buletinele de vot se vor tipari pe hartie de culoare diferita pentru fiecare functie. Se voteaza deodata in aceeasi urna.

Buletinele de vot care nu îndeplinesc condițiile susmenționate vor fi declarate nule. Buletinele de vot se editează şi se gestioneaza de catre Biroul Electoral. Costurile aferente desfășurării alegerilor se suportă din veniturile AMFC.

Alegătorii îşi exprimă votul prin marcarea după procedura susmenționată a buletinului de vot, împachetarea acestuia şi introducerea în urmă în fața biroului electoral, după ce au semnat pentru primirea buletinului de vot, pentru fiecare tip de buletin de vot în parte.

 

Desfășurarea alegerilor

 

Alegerile se vor defasura simultan pentru toate tipurile de functii. Un candidat va putea sa isi depuna candidatura la mai multe functii. Dacă nu sunt candidaturi pentru toate funcțiile, Biroul Electoral va constata că nu sunt îndeplinite condițiile de desfășurare a alegerilor și va anunța prelungirea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură.

 

Alegerea preşedintelui

 

Candidații validați la funcția de preşedinte al AMFC vor prezenta Proiectul de management şi dezvoltare a AMFC pe care îl propun pentru  mandatul următor care va fi postat pe site-ul AMFC sau va fi trimis pe mail membrilor cotizanți. Pentru preşedinte se votează prin vot secret pe buletin de vot separat.

 • Dacă un candidat obține un număr de voturi egal cu jumătate plus unu din numărul total de membri cotizanți ai AG, se declară câştigător.
 • În caz de egalitate, se organizează imediat o procedură de vot de baraj, la care vor participa candidații de pe primele două poziții. Se vor face biletele cu stampila Biroului Electoral pe care fiecare alegator va scrie numele celui ales si se vor introduce in urna.Va fi declarat câştigător candidatul care obține cel mai mare număr de voturi.  
 • In turul al doilea, va fi declarat câştigător candidatul care va obține cel mai mare număr de voturi exprimate.

 

Alegerea vicepreşedinților

 

Pentru vicepreşedinți se votează prin vot secret pe buletin de vot separat.

 • Se vor declara câştigători primii doi candidați în ordinea numărului de voturi.
 • În cazul în care pe poziția a doua se află doi sau mai mulți candidați cu număr egal de voturi, se va organiza imediat o procedură de vot de baraj la care vor participa doar candidații respectivi. Se vor face biletele cu stampila Biroului Electoral pe care fiecare alegator va scrie numele celui ales si se vor introduce in urna.Va fi declarat câştigător candidatul care obține cel mai mare număr de voturi.
 • In turul al doilea, va fi declarat câştigător candidatul care va obține cel mai mare număr de voturi exprimate.

 

Alegerea secretarului şi trezorierului.

 

Pentru secretar şi trezorier se votează prin vot secret pe buletine de vot separate.

 • În cazul în care pe poziția  de secretar sau trezorier se află doi sau mai mulți candidați cu număr egal de voturi, se va organiza imediat o procedură de vot de baraj la care vor participa doar candidații respectivi. Se vor face biletele cu stampila Biroului Electoral pe care fiecare alegator va scrie numele celui ales si se vor introduce in urna Va fi declarat câştigător candidatul care obține cel mai mare număr de voturi.
 • In turul al doilea, va fi declarat câştigător candidatul care va obține cel mai mare număr de voturi exprimate.

 

Biroul electoral va întocmi un proces verbal prin care va comunica AG spre validare rezultatele alegerilor. AG va valida alegerile în aceeaşi şedinţă.

Buletinele de vot şi procesul verbal al biroului electoral se arhivează şi se păstrează în arhiva AMFC cel putin până după următoarele alegeri.

 

Transferul de responsabilitate după ședința de alegeri

 

 • În termen de 30 de zile de la data alegerilor, Președintele în exercițiu la data alegerilor va depune la Judecatorie hotărârile AG de modificare a conducerii AMFC.
 • Comitetul de Direcție în exercițiu la data alegerilor va rămâne în funcție și va răspunde de bunul mers al AMFC până la primirea unei hotărâri definitive de înregistrare a noii conduceri în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
 • În această perioadă de tranziție, pentru fiecare funcție din Comitetul de Direcție în parte, actualul și viitorul ocupant al acelei funcții vor comunica pentru predarea-primirea proiectelor și activităților AMFC aflate in derulare.

Transferul financiar contabil se face conform calendarului fiscal pentru perioada anterioara predarii responsabilitatii.