Conferinţa Naţională Ziua Medicului de Familie
  • 02/06/2022
  • Alba Iulia

Societatea Naţională de Medicina Familiei, în parteneriat cu Asociaţia ”Asclepios” a Medicilor de Familie / Me